Fracht morski

Przewóz ładunków drogą morską - najbardziej ekonomicznie skuteczna forma transportu dużych partii ładunków na duże odległości.

Organizujemy dostawę bardzo ciężkich i wielkogabarytowych ładunków.

OFERUJEMY INDYWIDUALNĄ OBSŁUGĘ, KTÓRA BĘDZIE SPEŁNIAŁA PAŃSTWA OCZEKIWANIA I WYMAGANIA!