Система управління якістю

Вище керівництво ТОВ «ТММ-Експрес» впроваджує поліпшення управлінських і бізнес процесів, розвиває систему менеджменту Компанії таким чином, щоб надавати послуги найвищої якості, з огляду на вимоги і очікування всіх зацікавлених сторін: клієнтів, співробітників, суспільства, контролюючих організацій, партнерів і постачальників.

Світовий індекс глобальних інновацій (GII) надає показники про інноваційність економік країн по всьому світу. Одним з 81 показника, який використовується для оцінки інноваційної складової, є кількість отриманих в країні акредитованих сертифікатів на відповідність вимогам стандарту ISO 9001. Ми робимо свій внесок у міжнародне визнання України як країни, що має інноваційні компанії в сфері експрес-доставки.

З цією метою трудовий колектив «ТММ-Експрес» зараз залучений в розробку і впровадження системи управління якістю (СУЯ), що відповідає вимогам стандарту ISO 9001: 2015. Ми прагнемо продемонструвати здатність Компанії по досягненню запланованих результатів і постійного поліпшення своєї діяльності.

Ціннісні орієнтації власників Компанії і сформульовані ними Політики за окремими складовими діяльності організації закладені в основу Політики в області якості, затвердженої Генеральним директором ТОВ «ТММ-Експрес».